publicerad: 2021  
finansbolag finans­bolaget, plural finans­bolag, bestämd plural finans­bolagen
fin·ans|­bo·lag·et
substantiv
[-aŋ`s-] el. [-an`s-]
typ av aktie­bolag som med­verkar till finansiering genom att lämna krediter, förvärva fordringar el. upp­låta lös egendom till nyttjande
stor­banken har ett finans­bolag som dotter­bolag
belagt sedan 1978