publicerad: 2021  
fingervisning finger­visningen finger­visningar
finger|­vis·ning·en
substantiv
fing`ervisning
antydan
en fingervisning (om något/sats)
en fingervisning (om något)
en fingervisning (om sats)
kvartals­rapporterna gav en finger­visning om att konjunkturen höll på att vända
belagt sedan 1849