publicerad: 2021  
finrum fin­rummet, plural fin­rum, bestämd plural fin­rummen
fin|­rumm·et
substantiv
fi`nrum
delvis historiskt rum som huvud­sakligen an­vänds vid hög­tidliga till­fällen och knappast till var­dags
klä om plyschsoffan i fin­rummet
ofta bildligt i ut­tryck för elit­kretsar eller dylikt
kulturens fin­rum; han har varit skadad men är nu till­baka i golfens fin­rum
belagt sedan 1942