publicerad: 2021  
1firma firman firmor
firm·an
substantiv
fir`ma
företag vanligen affärs­drivande, med fast­ställd juridisk status
firmabil; firmamärke; firmanamn; flyttfirma; revisionsfirma; städfirma
en­skild firma; driva en firma; bli del­ägare i en firma
spec. med tanke på rätt att före­träda före­tag i ekonomiska ärenden m.m. juridik
han har full­makt att teckna firman i bank­ärenden
belagt sedan 1837; av ita. firma 'namn­underskrift', till firmare 'bekräfta'; jfr ur­sprung till farm, firmament
2firma ingen böjning
adjektiv
fir`ma
terra firma se terra
belagt sedan 1729