publicerad: 2021  
fis fisen fisar
fis·en
substantiv
var­dagligt ut­släpp av (illa­luktande) gaser från änd­tarmen vanligen med väsande ljud
SYN. fjärt, prutt
släppa en fis
äv. som skälls­ord el. ned­sättande i sammansättn.
fisblek; fisförnäm
belagt sedan förra hälften av 1400-talet (Östnordiska och latinska medeltidsordspråk); fornsvenska fis; till fisa