publicerad: 2021  
flak flaket, plural flak, bestämd plural flaken
flak·et
substantiv
1 större stycke med relativt flat form särsk. av is
belagt sedan 1867; jfr no. flak med samma betydelse; nära besläktat med flack
2 last­golv på vagn eller last­bil vanligen försett med kant
belagt sedan 1892