publicerad: 2021  
flaskpost flask­posten
flask|­post·en
substantiv
flas`kpost
med­delande inne­slutet i flaska som transporteras av havs­strömmar särsk. an­gående sjöolycka
belagt sedan 1897