publicerad: 2021  
flata flatan flator
flat·an
substantiv
fla`ta
1 flat sida av något särsk. om in­sidan av handen
han slog sin knutna näve i den andra handens flata
belagt sedan 1691; bildat till flat
2 något var­dagligt; kan upp­fattas som ned­sättande homosexuell kvinna
JFR bög, gay
flatklubb
belagt sedan 1969