publicerad: 2021  
flexibel flexibelt flexibla
flex·ibel
adjektiv
flexi´bel
som (på ett smidigt sätt) kan an­passas efter om­ständigheterna om verksamhet el. sak
MOTSATS rigid
en flexibel politik; flexibel arbets­tid; en flexibel pensions­ålder
äv. om person som har förmåga att an­passa sig
många blir mindre flexibla med åren
belagt sedan 1964; av lat. flexi´bilis 'böjlig', till flec´tere, se ur­sprung till flektera