publicerad: 2021  
flipperspel flipper­spelet, plural flipper­spel, bestämd plural flipper­spelen
flipper|­spel·et
substantiv
flipp`erspel
typ av spel med kulor som manövreras via olika poäng­givande hinder ofta upp­ställt på kafé eller dylikt
JFR fortuna
belagt sedan 1963; till engelska flip 'snärta iväg'