publicerad: 2021  
flottyr flottyren
flott·yr·en
substantiv
flotty´r
fett som an­vänds till kokning av födo­ämnen om t.ex. olja el. kokos­fett; förr ofta om flott
JFR frityr
härsken flottyr; luften osade av flottyr
belagt sedan 1822; till 2flott, med tillagd fransk ändelse