publicerad: 2021  
flox floxen
flox·en
substantiv
[flåk´s]
typ av växt med klasar av blommor som har ut­brett bräm och lång pip ofta odlad i träd­gårdar
höstflox; mossflox; sommarflox
belagt sedan 1745; av grek. phlox´ 'flamma; eld'; jfr ur­sprung till flegma