publicerad: 2021  
fluster flustret, plural fluster, bestämd plural flustren
flustr·et
substantiv
flus´ter
bräd­liknande an­ordning fram­för öppningen på bi­kupa där bina landar och startar
belagt sedan 1807; av om­diskuterat urspr.; ev. besläktat med flyga