publicerad: 2021  
flygkropp flyg­kroppen flyg­kroppar
flyg|­kropp·en
substantiv
fly`gkropp
den centrala, torped­formade huvud­delen av ett flyg­plan i mots. till vingar etc.
belagt sedan 1911