publicerad: 2021  
flyta in flöt flutit, presens flyter
verb
flyta in´
äv. fast sammansättn., se inflyta plan­enligt nå (viss mot­tagare)
flyta in (någonstans)
anmälningsavgifterna började flyta in
belagt sedan 1723
flyta ininflytande