publicerad: 2021  
fobi fobin fobier
fobi·er
substantiv
fobi´
ofta i sammansättn. situations­betingad fruktan eller ångest som inte är förnufts­styrd ofta av mer el. mindre sjukligt slag
klaustrofobi; spindelfobi
fobi (för/mot något/att+verb)
fobi (för något)
fobi (för att+verb)
fobi (mot något)
fobi (mot att+verb)
social fobi; han har fobi för getingar; hon har flyg­skräck och vet inte hur hon ska hantera sin fobi; många människor har en fobi mot att tala offentligt
belagt sedan 1896; av grek. phobi´a 'fruktan; skräck'