publicerad: 2021  
fondemission fond­emissionen fond­emissioner
fond|­e·miss·ion·en
substantiv
[fån`d-] äv. [fåŋ`d-]
ökning av aktie­kapital genom över­föring av fonder eller vinst­medel i aktie­bolag
belagt sedan 1942