publicerad: 2021  
fordringsägare fordrings­ägaren äv. vardagligt fordringsägarn, plural fordrings­ägare, bestämd plural fordringsägarna
fordr·ings|­äg·ar·en
substantiv
fo`rdringsägare
person som någon står i skuld till vanligen i större skala
fordrings­ägarna fram­tvingade auktion på bo­haget
belagt sedan 1778