publicerad: 2021  
formalist formalisten formalister
form·al·ist·en
substantiv
formalis´t
person som på ett över­drivet sätt följer fast­ställda regler och former
belagt sedan 1787; se ur­sprung till formalisera