publicerad: 2021  
fors forsen forsar
fors·en
substantiv
[fårs´]
av­snitt av vatten­drag där vattnet häftigt strömmar fram på grund av förträngning och ökad lutning; vanligen inte farbart
forsbåt; forsfarare; forsfärd
en fors (av något)
forsen dånade; de for i kanot ut­för forsen; kvarnen nere vid forsen
äv. om häftigt fram­strömmande mängd av annat slag
en fors av grus och gyttja
äv. bildligt stor mängd
en fors av ord
belagt sedan 1287; 1881 i bildlig bemärkelse (testamente på fors och fiske upprättat av Arvid till förmån för ärkebiskopsstolen i Uppsala (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska fors; nord. ord, ur en indoeur. rot med bet. 'stänka'