publicerad: 2021  
fosterdiagnostik foster­diagnostiken
foster|­dia·gnost·ik·en
substantiv
fos`terdiagnostik
diagnostik av foster bl.a. i syfte att konstatera miss­bildningar; genom prov­tagning på foster­vatten m.m.
belagt sedan 1980