publicerad: 2021  
fosterfördrivning foster­fördrivningen foster­fördrivningar
foster|­för·driv·ning·en
substantiv
fos`terfördrivning
mest vid beskrivning av äldre förhållanden olagligt av­brytande av havandeskap
JFR abort
belagt sedan 1861