publicerad: 2021  
fotfäste fot­fästet
fot|­fäst·et
substantiv
fo`tfäste
stadig fot­kontakt med marken
fotfäste (i något)
hon tappade fot­fästet och ramlade i floden
ofta bildligt, spec. god och säker (livs)situation
han förlorade fot­fästet i till­varon efter föräldrarnas död
spec. äv. om säker utgångs­punkt (för vidare operationer)
de allierade fick snabbt fot­fäste i Normandie i juni 1944
belagt sedan mitten eller senare hälften av 1400-talet (Prosadikter från Sveriges medeltid); fornsvenska fotafäste