publicerad: 2021  
fotgängare fot­gängaren, plural fot­gängare, bestämd plural fotgängarna
fot|­gäng·ar·en
substantiv
fo`tgängare
gående person i trafiken i mots. till fordons­buren person
fot­gängare och cyklister lever farligt när trafiken är som intensivast; fot­gängare har före­träde vid övergångs­ställen
belagt sedan 1640; jfr fornsvenska fotgangare 'infanterist'; till fot och lågtyska -genger 'gående person', nära besläktat med 1gång!!