publicerad: 2021  
fotsula fotsulan fotsulor
fot|­sul·an
substantiv
fo`tsula
fotens undre yta
sanden brände under fot­sulorna
någon gång äv. om mot­svarande del av sko
belagt sedan 1538