publicerad: 2021  
fragmentering fragmenteringen fragmenteringar
frag·ment·er·ing·en
substantiv
fragmente´ring
i fack­språk uppstyckning (av viss helhet) i fragment ofta med negativa bi­verkningar som resultat
fragmentering (av något)
en fragmentering av kunskap och forskning i smala sektorer
spec. om en så­dan process vid människans exploatering av olika biotoper
regn­skogens fragmentering; en fragmentering av det svenska skogs­landskapet
spec. äv. om en typ av vegetativ fort­plantning som inne­bär att en del av organismen bryts av, sprids och ger upp­hov till en ny individ
alger och lavar m.fl. sprider sig genom fragmentering
belagt sedan 1970