publicerad: 2021  
1framför
fram|­för
adverb
[fram`-] äv. [-fö´r]
i om­rådet som fram­sidan (av något) vetter mot
inne i huset arbetade föräldrarna och på gårds­planen fram­för lekte barnen
äv. i fråga om placering närmare ett visst mål eller dylikt längre fram
platsen fram­för var upp­tagen; han höll sig 10 meter fram­för
belagt sedan 1701; fornsvenska framföre
2framför
fram|­för
preposition
[fram`-] äv. [-fö´r]
1 på den sida av (något) som fram­sidan vetter mot
framförställd
posera fram­för en kamera­lins; gårds­planen fram­för huset
äv. i position längre fram än
han satte sig på stolen fram­för henne
äv. med tids­betydelse
ha hela livet fram­för sig
belagt sedan slutet av 1300-talet (Klosterläsning); fornsvenska fram for, fram före
2 så­som högre värderad än
hon före­drar te fram­för kaffe
sär­skilt i vissa ut­tryck
hälsan fram­för allt; plikten fram­för allt; fram­för allt måste drog­missbruket stoppas
belagt sedan förra hälften av 1300-talet Uplands-Lagen