publicerad: 2021  
framförhållning framför­hållningen framför­hållningar
fram·för|­håll·ning·en
substantiv
fram`förhållning
1 riktande av skjut­vapen mot en punkt fram­för ett rörligt mål för att kompensera för den tid det tar kulan att nå målet
framför­hållningen bestäms främst av haglens tid att nå målet, av­ståndet till viltet och viltets hastighet
belagt sedan 1872
2 planering som tar hän­syn till förut­sedd fram­tida situation som om den redan vore aktuell t.ex. i före­tag
minst två års framför­hållning behövs för bostadsbyggande
belagt sedan 1970