publicerad: 2021  
framkant fram­kanten fram­kanter
fram|­kant·en
substantiv
fram`kant
ligga/vara i framkant(en) ligga i tätenin­om viss ut­veckling, konkurrens eller dylikt: före­taget har länge satsat på forskning och ut­veckling och ligger i fram­kant in­om verkstads­industrin
belagt fraserna sedan 1991