publicerad: 2021  
framsäte fram­sätet fram­säten
fram|­sät·et
substantiv
fram`säte
främre sitt­platser i bil eller dylikt
man ska inte ha små­barn i fram­sätet
belagt sedan 1790