publicerad: 2021  
fri fritt fria
adjektiv
1 som inte är fysiskt in­stängd eller hindrad om person
fri (från någon/något)
fri (från någon)
fri (från något)
de försökte hålla fast henne men hon slog sig fri
sär­skilt som inte är fängslad eller förslavad
släppa fångarna fria; hans far hade varit slav men själv var han född fri
äv. all­männare, spec. i idrotts­sammanhang
hon kom fri med mål­vakten och bred­sidade in bollen
fri som fågeln helt frii morgon gör hon sin sista arbets­dag och sedan är hon fri som fågeln
ha ryggen fri se rygg
på fri hand se hand
vara fritt fram vara fullt tillåtetefter före­draget var det fritt fram för frågor
vara på fri fot se fot
belagt sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen); fornsvenska frir; av lågtyska vri med samma betydelse; urspr. trol. 'älskad; önskad'; nära besläktat med frälsa
2 som bestämmer över sig själv om person el. grupp
fri (från någon/något)
fri (från någon)
fri (från något)
fri (att+verb)
ett fritt folk; fri press; fri före­tagsamhet; han är fri att flytta vart han vill; hon köpte sig fri från kontraktet
spec. som inte har regel­bundet samhälls­stöd
fria teater­grupper
äv. om handling eller dylikt
fritt val
spec. i ett par formel­artade ut­tryck vid samman­träde eller dylikt
ordet är fritt; jag förklarar ordet fritt
stå någon fritt få göra som någon villdet står dig fritt att välja vilken ut­bildning du vill
tala fritt ur hjärtat se hjärta
belagt sedan början av 1300-talet Skåne-Lagen
3 som inte är fast(bunden) om före­mål
fri (från någon/något)
fri (från någon)
fri (från något)
fri (att+verb)
fri att fladdra för vinden; röra armen fritt (adverbial)
få fria händer se hand
ge någon fria händer se hand
ge någon fria tyglar se tygel
belagt sedan 1447 Stockholms Stads Jordebok 1420–1474
4 ofta i sammansättn. som inte belastas av något
JFR -lös
fri (från någon/något)
fri (från någon)
fri (från något)
fri från bekymmer; en bok helt fri från sensationsmakeri; bara fre­dagarna var helt fria från olika arbets­plats­möten
äv. neutralt som saknar något
vara kemiskt fri från något vara absolut fri från någotboken är kemiskt fri från vilda spekulationer och sensationella in­slag
belagt sedan 1430–50 Hertig Fredrik av Normandie
5 som inte låter sig hindras av begränsningar eller normer
fri (från någon/något)
fri (från någon)
fri (från något)
fria fantasier; fri från hämningar; en fri över­sättning
spec. (sam­hälleligt) tillåten
fri abort
fri kärlek se kärlek
fri poesi se poesi
fri vers se vers
belagt sedan 1376 öppet brev utfärdat av Mats Gustafsson till biskop Nils i Linköping (Styffe)
6 som inte hindrar sinnena från att upp­fatta det mesta
fri ut­sikt; fritt läge; fritt vatten; i fria luften
ibland substantiverat
över­natta ute i det fria; en guds­tjänst som hölls i det fria; barnen var ute i det fria hela dagarna
lämna fältet fritt för någon/något se fält
belagt sedan början av 1300-talet Skåne-Lagen
7 som inte kostar något
SYN. 1gratis
fri entré; fri kost och logi; läkar­vården är fri för barn
fritt vivre se vivre
belagt sedan 1480 Stockholms Stads Tänkeböcker