publicerad: 2021  
frihamn fri­hamnen fri­hamnar
fri|­hamn·en
substantiv
fri`hamn
hamn där varor får föras in och lagras tull­fritt
belagt sedan 1594; urspr. efter ita. porto franco med samma betydelse