publicerad: 2021  
frihandel fri­handeln
fri|­handeln
substantiv
fri`handel
mellan­statligt handelsutbyte utan tullar el. andra restriktioner
MOTSATS protektionism
frihandelsområde; frihandelsvänlig
global fri­handel
belagt sedan 1848; efter engelska free trade med samma betydelse