publicerad: 2021  
fruktansvärd fruktansvärt fruktans­värda
frukt·ans|­värd
adjektiv
fruk`tansvärd
som ger mycket starka känslor av skräck eller obehag
fruktansvärd (för någon) (att+verb)
en fruktans­värd olycka; en fruktans­värd miss­tanke; en fruktans­värd smärta; en fruktans­värd risk
äv. all­mänt förstärkande (i adverbiell an­vändning) var­dagligt oerhört
en fruktans­värt bra film; hon var fruktans­värt förälskad
belagt sedan 1839