publicerad: 2021  
frånfälle från­fället från­fällen
från|­fäll·et
substantiv
frå`nfälle
hög­tidligt det att avlida
(vid) någons frånfälle
en hel nation sörjde vid den gamle kungens från­fälle
belagt sedan 1551; till falla ifrån; jfr fornsvenska franfal med samma betydelse