publicerad: 2021  
främja främjade främjat
verb
främ`ja
skapa gynnsamma förut­sättningar för
någon/något främjar något
någon främjar något
något främjar något
främja sam­arbete över gränserna; främja sin egen sak; främja sina intressen; järn­vägarna främjade sam­hällenas till­växt
belagt sedan 1320–50 (En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga); fornsvenska främia 'föra fram(åt); befordra; hjälpa'; bildn. till fram
främjafrämjande