publicerad: 2021  
fullmäktige ingen böjning, neutrum
substantiv
full`mäktige
beslutande församling bestående av leda­möter som ut­ses genom all­männa val eller av organisationens med­lemmar
fullmäktigegrupp; fullmäktigeledamot; fullmäktigesammanträde; kommunfullmäktige; regionfullmäktige
i full­mäktige sitter tio borgerliga leda­möter
belagt sedan 1752