publicerad: 2021  
fuska fuskade fuskat
verb
fus`ka
1 begagna sig av otillåtna metoder eller hjälp­medel i syfte att vinna för­del
någon fuskar (i/med något)
någon fuskar (i något)
någon fuskar (med något)
han fuskade på skrivningen; de fuskade i bud­givningen genom hemliga signaler
spec. bete sig juridiskt bedrägligt
fuska med bok­föringen; fuska med rösträkningen
belagt sedan ca 1755; av tyska fuschen med samma betydelse, urspr. 'arbeta utan tillåtelse in­om ett yrke'
2 ägna sig åt (verksamhet) utan de nöd­vändiga kunskaperna eller färdigheterna
någon fuskar (i/med något)
någon fuskar (i något)
någon fuskar (med något)
någon fuskar (ifrån sig något)
han har fuskat lite i konst­branschen
äv. slarva med arbete eller dylikt
fuska med träningen
äv. med ton­vikt på resultatet vanligen refl. och med partikelnifrån
fuska ifrån sig ett vänster­hands­jobb
belagt sedan 1738
fuskafuskande, fusk