publicerad: 2021  
fågelbo fågel­boet, plural fågel­bon, bestämd plural fågel­bona
fågel|­bo·et
substantiv
`gelbo
sär­skilt ut­rymme som ställs i ordning av fåglar för att an­vändas till skydd för äggen och de späda ungarna vanligen av kvistar men äv. t.ex. av lera
träden var fulla av fågel­bon
äv. om annan konstruktion el. bildning med samma funktion, t.ex. om ihålighet i träd el. klipp­vägg, fördjupning i sand etc.
belagt sedan 1519 (Peder Månssons Skrifter på svenska); fornsvenska fughla bo