publicerad: 2021  
fågelholk fågel­holken fågel­holkar
fågel|­holk·en
substantiv
`gelholk
konst­gjort bo för (små)fåglar t.ex. i form av en hop­spikad liten täckt låda el. ett ur­holkat stycke av en trädstam med ingångs­hål
JFR rede 1
de satte upp fågel­holkar i träden
belagt sedan 1890