publicerad: 2021  
1fåra fåran fåror
får·an
substantiv
`ra
lång­smal, relativt grund nedsänkning i mark, berg och dylikt, upp­kommen genom på­verkan av redskap, vatten­ström etc.
han plöjde fåror i jorden
äv. rynka i hud
gummans panna var full av fåror
äv. bildligt i ut­tryck för in­riktning eller dylikt
hans begåvning måste ledas i rätta fåror
belagt sedan 1400–25 (Heliga Birgittas uppenbarelser); fornsvenska for; gemensamt germanskt ord, besläktat med lat. por´ca 'rygg mellan två fåror'
2fåra fårade fårat
verb
`ra
ofta perfekt particip göra fåror i hud eller dylikt
JFR 2rynka
fåra något
hennes an­sikte var fårat
belagt sedan 1640; se ur­sprung till 1fåra!!
fårafårande