publicerad: 2021  
fältstudium fältstudiet fältstudier
fält|­studi·et
substantiv
fäl`tstudium
vanligen plur. under­sökning av något i dess naturliga miljö i mots. till under­sökning i laboratorium el. teoretiska studier
fältstudium (av något/sats)
fältstudium (av något)
fältstudium (av sats)
belagt sedan 1926