publicerad: 2021  
födslovånda födslovåndan födslovåndor
föd·slo|­vånd·an
substantiv
föd`slovånda
ofta plur. oro och smärta (hos modern) vid födsel
vanligen bildligt
det nya data­registrets födslo­våndor
belagt sedan 1805