publicerad: 2021  
följare följaren, plural följare, bestämd plural följarna
substantiv
föl`jare
person som följer viss (representant för) tros­inriktning, livs­åskådning eller dylikt
den kristna trons tidiga följare; ledare och följare
spec. äv. person som följer det som publiceras på visst digitalt konto särsk. med av­seende på sociala medier
följarskara
öka an­talet följare; tappa följare; ett fejk­konto med köpta följare; de största kändisarna har många miljoner följare
belagt sedan 1370; bet.nyansen sedan 2009