publicerad: 2021  
förbifart förbi­farten förbi­farter
för·bi|­fart·en
substantiv
[-bi`-] äv. [fö`r-]
väg­förbindelse som tar trafiken förbi större ort utan att gå igenom orten
förbifartsled
en ny förbi­fart kommer att lätta på trycket i inner­staden
belagt sedan 1968