publicerad: 2021  
förbund förbundet, plural förbund, bestämd plural förbunden
för·bund·et
substantiv
förbun´d
av­tal om sam­verkan särsk. av mera var­aktigt slag
förbund (mellan några)
(i) förbund (med någon/något)
(i) förbund (med någon)
(i) förbund (med något)
in­gå ett förbund; sluta förbund med någon; Jeanne d'Arc troddes stå i förbund med djävulen
äv. mer konkret enhet som består av flera organisationer i sam­verkan lösare el. fastare och på olika sam­hälleliga nivåer
förbundsledning; förbundsstyrelse; fackförbund; friidrottsförbundet
Kooperativa förbundet; Nationernas förbund, före­gångaren till FN; förbundet skakades av inre splittring
ofta som kort­form om fack­förbund
förbundsbas
belagt sedan 1438 (Bihang till Rimkrönikorna); fornsvenska forbund; av lågtyska vorbund med samma betydelse, till vorbinden 'förbinda'; jfr ur­sprung till 1binda!!