publicerad: 2021  
fördelaktig för­del­aktigt för­del­aktiga
för|­del·akt·ig
adjektiv
`rdelaktig
som är till fördel (för någon eller något)
fördelaktig (för någon) (att+verb)
för­del­aktiga förhållanden; de fick ett lån på för­del­aktiga vill­kor; han försökte fram­ställa sitt handlande i så för­del­aktig dager som möjligt
äv. mer konkret behaglig, in­tagande
ett för­del­aktigt yttre; ett för­del­aktigt ut­seende
belagt sedan 1635