publicerad: 2021  
förebud före­budet, plural före­bud, bestämd plural före­buden
före|­bud·et
substantiv
`rebud
tecken eller händelse som gör att man kan vänta sig att något (ödes­digert) kommer att in­träffa vanligen utan orsaks­samband
ett förebud (om något/sats)
ett förebud (om något)
ett förebud (om sats)
att blommorna vissnade upp­fattade de som ett före­bud om någons död
äv. om mindre mystisk händelse
mullret är ett före­bud om åska
belagt sedan ca 1680