publicerad: 2021  
förhastad förhastat förhastade
för·hast·ad
adjektiv
förhas´tad
som görs utan nöd­vändig efter­tanke
ett förhastat beslut; journalisterna drog förhastade slut­satser av stats­ministerns ut­talande
belagt sedan ca 1760