publicerad: 2021  
förkastning förkastningen förkastningar
för·kast·ning·en
substantiv
förkas´tning
förskjutning av berg­arts­lager på ömse sidor av bristning i jord­skorpan vanligen i höjd­led
förkastningsgrav; förkastningslinje
förkastning (av något)
Vättern an­ses ha bildats genom förkastningar
belagt sedan ca 1880